• Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hiu 21/06/2017 69 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán, cung cấp kiến thức cơ bản về mô trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hiu 21/06/2017 72 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 21/06/2017 57 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hiu 21/06/2017 61 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 21/06/2017 67 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hiu 21/06/2017 59 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hiu 21/06/2017 67 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

   23 p hiu 21/06/2017 62 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hiu 21/06/2017 58 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 21/06/2017 57 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 1 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 1 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2" gồm nội dung chương 1 và 2 của giáo trình, nhằm trình bày cấu trúc dữ liệu cây, trong đó nhấn mạnh về cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm BST và cây nhị phân tìm kiếm cân bằng AVL cùng các phép toán trên nó, trình bày về đồ thị, các cấu trúc dữ liệu dùng biểu diễn đồ thị và...

   55 p hiu 20/06/2017 85 5

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 2 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 2 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2" gồm nội dung chương 3 và 4 của giáo trình. Nội dung trình bày cấu trúc dữ liệu bảng băm, các hàm băm, cách tổ dữ liệu trên bảng băm nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm được hiệu quả, giới thiệu về một số phương pháp thiết kế giải thuật cơ bản giúp sinh viên bước đầu làm quen với...

   35 p hiu 20/06/2017 78 2Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083