• Ebook Luật tổ chức Viện kiểm sát Liên Bang Nga: Phần 2

  Ebook Luật tổ chức Viện kiểm sát Liên Bang Nga: Phần 2

  Cuốn sách này cung cấp những thông tin về chức năng, nhiệm vụ, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát ở Liên bang Nga,... Đặc biệt, những quy định về “Chế độ công chức và công tác cán bộ trong các cơ quan tổ chức của ngành Kiểm sát” ở Liên bang Nga sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích nhằm phục vụ...

   54 p hiu 06/08/2019 4 0

 • Giáo trình Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự: Phần 1

  Cuốn giáo trình "Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự" tập trung xây dựng những kỹ năng nghiệp vụ của kiểm sát viên trong thực tiễn hành nghề. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   181 p hiu 06/08/2019 4 0

 • Giáo trình Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự: Phần 2

  Cuốn giáo trình là tài liệu giảng dạy, học tập quan trọng cần thiết cho giảng viên, học viên khoa Đào tạo kiểm sát viên, là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị đối với nhiều cán bộ, kiểm sát viên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cảu ngành kiểm sát và tất cả những người muốn qua tâm đến lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ này....

   164 p hiu 06/08/2019 4 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Chương 1 "Tổng quan về chuỗi cung ứng" thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày về mục tiêu của chuỗi cung ứng, ảnh hưởng của những quyết định về chuỗi cung ứng đối với sự thành công của tổ chức, ba giai đoạn quan trọng trong quyết định về chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ...

   25 p hiu 06/08/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 2 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 2 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 "Chiến lược chuỗi cung ứng" thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng dưới đây để nắm bắt những nội dung về chiến lược cạnh tranh, chiến lược chuỗi cung ứng, chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng,...

   33 p hiu 06/08/2019 3 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - TS. Lê Thị Minh Hằng

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kinh tế - Quản lý có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo chương 3 "Các thành phần của chuỗi cung ứng" thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về thành phần chính của chuỗi, vai trò của mỗi thành...

   30 p hiu 06/08/2019 4 0

 • Chuỗi cung ứng khoai lang huyện Bình Tân theo hướng Vietgap

  Chuỗi cung ứng khoai lang huyện Bình Tân theo hướng Vietgap

  Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thực trạng chuỗi cung ứng khoai lang: trường hợp sản phẩm khoai lang huyện Bình Tân - Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bước đầu hoạt động của chuỗi mang lại một số hiệu quả đáng kể, sản xuất tập trung, chi phí sản xuất giảm, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, ổn định.

   9 p hiu 06/08/2019 3 0

 • Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh

  Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh

  Bài viết Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh chỉ ra những đặc điểm của thuế sinh thái trên cơ sở về định nghĩa, cơ chế hoạt động, từ đó đánh giá tác động của nó trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh.

   11 p hiu 06/08/2019 3 0

 • Cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi xanh hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Từ việc tổng hợp cơ sở lý luận, bài viết đưa ra khung phân tích và áp dụng để phân tích ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp Việt nam. Đồng thời đưa ra một...

   38 p hiu 06/08/2019 4 0

 • Xây dựng mô hình toán tối ưu hoá mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín: Trường hợp của các sản phẩm Cartridge máy in tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận

  Xây dựng mô hình toán tối ưu hoá mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín: Trường hợp của các sản phẩm Cartridge máy in tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận

  Logistics ngược (Reverse Logistics) và Chuỗi cung ứng vòng kín (Closed-loop supply chain) đã thu hút nhiều sự quan tâm hơn như một cách để quản lý dòng sản phẩm ngược lại này một cách hiệu quả về chi phí. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu xây dựng mô hình toán về vấn đề tối ưu hóa cấu hình mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín. Để giải quyết...

   8 p hiu 06/08/2019 5 0

 • Mô hình nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất khẩu đặc sản nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Mô hình nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất khẩu đặc sản nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết Mô hình nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất khẩu đặc sản nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay được thực hiện nhằm xác lập một cấu trúc và vận hành một chuỗi cung ứng xuất khẩu nông phẩm thông qua mô hình nghiên cứu tối đa hóa hiệu suất của nó.

   12 p hiu 06/08/2019 3 0

 • Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Bài viết Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp, kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng logistics của Đức và Trung Quốc; hàm ý cho Việt Nam.

   9 p hiu 06/08/2019 5 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083