• Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 4 - Đánh giá tính ổn định của hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ổn định, phương trình đặc trưng, tiêu chuẩn ổn định đại số, tiêu chuẩn ổn định Routh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hiu 27/05/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 8 - Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định, phương trình đặc trưng hệ rời rạc, phương pháp đánh giá tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 27/05/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7b - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 7b tiếp tục mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc. Nội dungc hính trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái hệ rời rạc, thành lập phương trình trạng thái hệ rời rạc từ phương trình trạng thái hệ liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 27/05/2018 9 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 5b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 5b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về đánh giá chất lượng hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ giữa đáp ứng quá độ hệ kín với đáp ứng tần số hệ hở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hiu 27/05/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 6 trình bày về "Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục". Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các phương pháp điều khiển, hồi tiếp trạng thái, thiết kế hệ thống dùng QĐNS, ảnh hưởng khâu hiệu chỉnh lên hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hiu 27/05/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng chương 4 trình bày đánh giá tính ổn định của hệ thống. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hiu 27/05/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống điều khiển dùng máy tính, hệ thống điều khiển rời rạc, phép biến đổi Z, biến đổi Z một số hàm cơ bản, hàm truyền hệ rời rạc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hiu 27/05/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8b - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 8b tiếp tục cung cấp những kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính: Quỹ đạo nghiệm số, chất lượng hệ thống, chất lượng quá độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hiu 27/05/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6b - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thiết kế hệ thống dùng Bode, biểu đồ Bode khâu sớm pha, các bước thiết kế khâu sớm pha dùng Bode. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 27/05/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8c - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8c - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 8c gồm có những nội dung chính sau: Thiết kế hệ thống điều khiển, hàm truyền rời rạc các khâu cơ bản, phương pháp thiết kế bộ điều khiển rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hiu 27/05/2018 6 0

 • Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng

  Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng

  Bài giảng này giúp người học có thêm những hiểu biết về lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam, sự hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p hiu 21/04/2018 13 0

 • Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan xứ sở Nhật Bản; bối cảnh văn hóa của Nhật Bản; vị trí địa lý; quan niệm về thiên nhiên của người Nhật; đặc điểm cư dân và tôn giáo của Nhật Bản.

   12 p hiu 21/04/2018 12 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083