• Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các khái niệm chung về sinh thái học; quần thể, quần xã sinh vật; hệ sinh thái; sinh thái học với sự phát triển nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hiu 24/07/2023 41 24

 • Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên - môi trường: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái niệm về tài nguyên, môi trường và chiến lược bảo vệ; tài nguyên con người; bảo vệ và sử dụng hợp lý một số tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p hiu 24/07/2023 45 25

 • Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: di truyền tế bào chất; di truyền quần thể; biến dị và đột biến; di truyền tính trạng số lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p hiu 25/06/2023 140 60

 • Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Di truyền học thực vật: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: cơ sở tế bào học của di truyền; các quy luật di truyền của mendel; tương tác gen; di truyền nhiễm sắc thể và cơ chế xác định giới tính ở sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hiu 25/06/2023 107 58

 • Giáo trình Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình "Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật" được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995, nhằm mục đích giúp cho học sinh trung học kỹ thuật đạt được trình độ tiếng Anh cần thiết cho tương lai theo chuyên ngành đào tạo hiện nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   315 p hiu 25/06/2023 94 69

 • Giáo trình Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Tiếng Anh dành cho học sinh và sinh viên kỹ thuật" trình bày các nội dung: Hướng dẫn phương pháp cho người dạy, đọc hiểu tiếng Anh khoa học kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   452 p hiu 25/06/2023 87 65

 • Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Điều dưỡng nội khoa cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, chăm sóc người bệnh suy tim, chăm sóc người bệnh viêm phối, chăm sóc người bệnh hen phế quản, chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim, chăm sóc người bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh viêm màng ngoài tim, chăm...

   104 p hiu 23/04/2023 138 75

 • Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 2

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Điều dưỡng nội khoa cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăm sóc người bệnh tim phổi mạn, chăm sóc người bệnh áp xe phổi, chăm sóc người bệnh loét dạ dày - tá tràng; chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa, chăm sóc người bệnh áp xe gan, chăm sóc người bệnh xơ gan, chăm sóc người bệnh suy thận mạn, chăm sóc người...

   81 p hiu 23/04/2023 141 71

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan về kiểm toán nội bộ, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p hiu 23/04/2023 108 64

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung: Một số chuyên đề kiểm toán, báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán nội bộ, theo dõi sau kiểm toán và đánh giá công việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p hiu 23/04/2023 106 62

 • Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý tài chính công ty" trình bày các nội dung: Tổng quan về quản trị tài chính công ty, thời giá tiền tệ, rủi ro và tỷ suất lợi nhuận, định giá tài sản tài chính, chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn, hoạch định ngân sách đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   287 p hiu 23/04/2023 119 86

 • Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 2

  Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý tài chính công ty" trình bày các nội dung: Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn, phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ, vốn luân chuyển và nguồn tài trợ, chính sách cổ tức - Sáp nhập và tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   313 p hiu 23/04/2023 116 84

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu