• Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Điều dưỡng nội khoa cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, chăm sóc người bệnh suy tim, chăm sóc người bệnh viêm phối, chăm sóc người bệnh hen phế quản, chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim, chăm sóc người bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh viêm màng ngoài tim, chăm...

   104 p hiu 23/04/2023 27 8

 • Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 2

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa (Đối tượng: Cử nhân điều dường chính quy): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Điều dưỡng nội khoa cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăm sóc người bệnh tim phổi mạn, chăm sóc người bệnh áp xe phổi, chăm sóc người bệnh loét dạ dày - tá tràng; chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa, chăm sóc người bệnh áp xe gan, chăm sóc người bệnh xơ gan, chăm sóc người bệnh suy thận mạn, chăm sóc người...

   81 p hiu 23/04/2023 26 8

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan về kiểm toán nội bộ, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p hiu 23/04/2023 23 5

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung: Một số chuyên đề kiểm toán, báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán nội bộ, theo dõi sau kiểm toán và đánh giá công việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p hiu 23/04/2023 26 5

 • Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý tài chính công ty" trình bày các nội dung: Tổng quan về quản trị tài chính công ty, thời giá tiền tệ, rủi ro và tỷ suất lợi nhuận, định giá tài sản tài chính, chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn, hoạch định ngân sách đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   287 p hiu 23/04/2023 18 8

 • Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 2

  Giáo trình Quản lý tài chính công ty: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý tài chính công ty" trình bày các nội dung: Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn, phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ, vốn luân chuyển và nguồn tài trợ, chính sách cổ tức - Sáp nhập và tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   313 p hiu 23/04/2023 21 8

 • Giáo trình Tâm lý học: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học gồm 2 phần với tổng số 15 bài học. Mỗi bài học là một đơn vị trọn vẹn, được bắt đầu bằng những mục tiêu cần đạt. Bạn có thể căn cứ những mục tiêu bài học để tự mình đánh giá kết quả học tập của bản thân sau mỗi bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p hiu 23/04/2023 11 7

 • Giáo trình Tâm lý học: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Tâm lý học" trình bày các nội dung: Ý chí và hành động ý chí, các trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý, tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p hiu 23/04/2023 11 7

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là đường lối ở các lĩnh vực cơ bản trong thời kỳ đổi mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   71 p hiu 26/03/2023 29 9

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây đựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triến nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã...

   78 p hiu 26/03/2023 36 9

 • Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Android studio và vấn đề xử lý đa luồng, giới thiệu Arduino và phần mềm Arduino Ide, điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hiu 26/03/2023 57 13

 • Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển" trình bày các nội dung: Điều khiển và giám sát thiết bị qua bluetooth, điều khiển thiết bị dùng cảm biến gia tốc, điều khiển thiết bị bằng giọng nói, điều khiển thiết bị qua wifi, điều khiển thiết bị qua internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   98 p hiu 26/03/2023 34 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083