• Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 2 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 2 - Trần Nguyên Ngọc

  Chương 2 trình bày về các dạng dữ liệu Multimedia. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Các dạng dữ liệu truyền thống (văn bản, số liệu,...), âm thanh (tiếng ồn, âm nhạc, tiếng nói…), hình ảnh tĩnh (đồ họa, ảnh,...), ảnh động (animation, video,...).

   68 p hiu 24/02/2019 1 0

 • Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 3 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 3 - Trần Nguyên Ngọc

  Chương 3 - Các kỹ thuật trong đa phương tiện. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các kỹ thuật điều khiển, các kỹ thuật thu nhận, các kỹ thuật lưu trữ, các kỹ thuật xử lý, các kỹ thuật hiển thị, các kỹ thuật truyền dữ liệu.

   109 p hiu 24/02/2019 1 0

 • Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 1 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 1 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản của Multimedia. Nội dung chính trong chương gồm có: Khái niệm Multimedia, lịch sử và đối tượng của Multimedia, các dạng dữ liệu của kỹ thuật Multimedia, các thiết bị Multimedia, các lợi thế và hạn chế của kỹ thuật Multimedia, các ứng dụng của kỹ thuật Multimedia.

   15 p hiu 24/02/2019 1 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 0: Giới thiệu môn học Hệ điều hành giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hiu 24/02/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hiu 24/02/2019 4 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu" giới thiệu các thông tin khái quát về môn học, lịch sử hình thành, đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ môn học, phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hiu 26/01/2019 11 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 1: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường" trình bày các nội dung: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế, biến đổi môi trường, phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hiu 26/01/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 3: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài nguyên tái tạo, kinh tế tài nguyên không tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hiu 26/01/2019 11 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT, các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT. Mời các bạn tham khảo.

   54 p hiu 26/01/2019 12 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 4: Quản lý môi trường" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, quản lý nhà nước về môi trường, quản lý môi trường trong doanh nghiệp, quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, các công cụ quản lý môi trường. Mời các bạn tham khảo.

   23 p hiu 26/01/2019 14 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 5: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 5: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   35 p hiu 26/01/2019 10 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Trạng thái sinh học đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Trạng thái sinh học đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh học đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   33 p hiu 26/01/2019 14 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083