• Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam" do ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh biên soạn có bố cục nội dung gồm 5 chương trong đó: Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học. Chương 2 giới thiệu về tiến trình lịch sử Văn hóa Việt Nam. Chương 3 nêu các đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Việt. Chương 4 giới thiệu về không gian văn...

   23 p hiu 21/04/2018 5 0

 • Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh học: Văn hóa, con người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh học: Văn hóa, con người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh học - Văn hóa, con người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nêu văn hóa, tính cách con người Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Quá trình phát triển và cơ sở hình thành văn hóa, tính cách con người Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh.

   54 p hiu 21/04/2018 4 0

 • Bài giảng Văn hóa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc

  Bài giảng "Văn hóa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc" cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về văn hóa Việt Nam,các lĩnh vực văn hóa chủ yếu, triết học và tư tưởng, phong tục tập quán, tín ngưỡng và tôn giáo, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nôi dung chi tiết.

   28 p hiu 21/04/2018 3 0

 • Bài giảng Chính sách văn hóa với phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam - PGS.TS. Vương Xuân Tình

  Bài giảng Chính sách văn hóa với phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam - PGS.TS. Vương Xuân Tình

  Bài giảng Chính sách văn hóa với phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam của PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày về chính sách văn hóa của Việt Nam, vận dụng chính sách văn hóa trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tộc người ở khu rừng đặc dụng và ví dụ về dùng luật tục trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   18 p hiu 21/04/2018 3 0

 • Bài giảng Văn hóa học và văn hóa Việt Nam: Bài 1 - Văn hóa và văn hóa học

  Bài giảng Văn hóa học và văn hóa Việt Nam: Bài 1 - Văn hóa và văn hóa học

  Nội dung của Bài giảng Văn hóa học và văn hóa Việt Nam Bài 1 Văn hóa và văn hóa học nhằm trình bày về nhu cầu của bộ môn văn hóa Việt Nam, các đặc trưng và chức năng của văn hóa. Định vị văn hóa Việt Nam.

   263 p hiu 21/04/2018 5 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa - Huỳnh Văn Tới

  Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa - Huỳnh Văn Tới

  Vai trò của văn hóa trong phát triển, nội dung quản lý nhà nước về văn hóa,... là những nội dung chính trong bài giảng "Quản lý nhà nước về văn hóa". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   29 p hiu 21/04/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam - Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc" đề cập đến các vấn đề về vai trò của thanh niên Việt Nam trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bài viết nhằm mục đích để thanh niên hiểu thế nào là bản sắc văn hóa?, tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa... Mời các bạn...

   15 p hiu 21/04/2018 5 0

 • Bài giảng Lược sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam

  Bài giảng Lược sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam

  Bài giảng Lược sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam nhằm trình bày về lược sử ngoại giao trên thế giới và lược sử ngoại giao tại Việt Nam, ngoại giao quốc tế tiêu điểm, các thuật ngữ và văn kiện của ngoại giao tại Việt Nam.

   12 p hiu 21/04/2018 4 0

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia" trình bày các nội dung: Từ làng đến nước và việc quản lí xã hội, nước với truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p hiu 21/04/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Vùng văn hóa Nam Bộ

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Vùng văn hóa Nam Bộ

  Nội dung bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam - Vùng văn hóa Nam Bộ" trình bày đặc điểm môi trường tự nhiên và xã hội, đặc điểm của vùng văn hóa Nam Bộ. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p hiu 21/04/2018 4 0

 • Bài giảng Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam

  Bài giảng Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam

  Bài giảng "Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam" trình bày các nội dung: Tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ, triết lý âm dương, triết lý âm dương và tính cách người Việt, cấu trúc của không gian vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hiu 21/04/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức về tín ngưỡng dân gian Việt Nam bao gồm: Tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hiu 21/04/2018 5 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083