• Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM trình bày nội dung về 8 nguyên lý chất lượng của ISO 9000, Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, CMM: Capability Maturity Model, Cấu trúc của Key Process Area, Sự phân phối các KPA trong các mức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng của Tác giả Nguyễn Anh Hào trình bày nội dung về sự thay đổi lên phần mềm, hỗ trợ bảo trì từ phần mềm (ISO 25010), duy trì chất lượng (bảo trì), thiết kế để phần mềm ít phụ thuộc vào môi trường. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm giới thiệu nội dung về dùng mẫu thử, lỗi phần mềm, kiểm thử phần mềm, thiết kế testcase, các kỹ thuật debuging. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hiu 23/05/2022 2 1

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm trình bày nội dung về cách làm phần mềm, nhìn từ SE, Mô hình phát triển phần mềm, Mô hình thác nước (tuyến tính), Mô hình làm mẫu thử (mô hình lặp), Mô hình xoắn ốc (mô hình tiến hóa), Mô hình hợp nhất (UP/RUP). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hiu 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm trình bày nội dung về ứng xử với yêu cầu, hệ thống đặc tả yêu cầu cho phần mềm, tiến trình cam kết, khám phá yêu cầu, các phương pháp xem xét bản thiết kế. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hiu 23/05/2022 2 1

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm trình bày nội dung về định yêu cầu là gì, hai khía cạnh mô tả cho phần mềm, người sử dụng, làm phần mềm thoả mãn yêu cầu, các yếu tố tham gia đặc tả yêu cầu, các mô hình chất lượng của sản phẩm phần mềm,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm gồm các nội dung: khái niệm phần mềm, đặc điểm của phần mềm, chất lượng là gì, định nghĩa chất lượng phần mềm, vài khái niệm chất lượng. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm:Mở đầu của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu mục đích của môn học, nội dung chính của môn học gồm chất lượng của một phiên bản phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm. Tác giả cung cấp thêm tài liệu tham khảo và cách thức thi kết thúc môn. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hiu 23/05/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   205 p hiu 23/05/2022 4 1

 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập cá nhân, quy định về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cách tính thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế thu nhập cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế giá trị gia tăng, quy định về thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp cụ thể, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p hiu 23/05/2022 3 1

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p hiu 23/05/2022 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083