• Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 2 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 2 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 2 Các đối tượng đồ họa cơ sở cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thuật toán vẽ đoạn thẳng; Thuật toán Bresenham vẽ line; Thuật toán trung điểm vẽ line; Thuộc tính của đường vẽ; Các thuật toán vẽ đường tròn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 1 Tổng quan về đồ họa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao diện người máy; Công nghệ màn hình CRT; Công nghệ màn hình CRT màu; Hiển thị Raster; Kiến trúc màn hình Raster; Hiển thị Vector; Kiến trúc màn hình Vector;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Các hệ thống thông tin chức năng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Các hệ thống thông tin chức năng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Các hệ thống thông tin chức năng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu thị trường; dự báo nhu cầu; thiết lập quan hệ với khách hàng; thiết lập các kênh bán hàng; quảng cáo sản phẩm và thương hiệu.

   24 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Triển khai ứng dụng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Triển khai ứng dụng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Triển khai ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng phần mềm; kiểm tra chất lượng; các bước kiểm tra; cài đặt (installation); chuyển đổi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khảo sát hiện trạng; phương pháp khảo sát; đánh giá sơ lược sau khảo sát; phân tích hệ thống; quy tắc vẽ lược đồ; thiết lập lược đồ ERD. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Hệ thống thông tin quản lý nhằm tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lý: sự hình thành, cơ chế vận hành, các loại hệ thống thông tin quản lý và ích lợi của chúng đối với tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Những khái niệm cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố tạo thành hệ thống; Các tính chất của hệ thống; Các loại tiến trình trong tổ chức; Vai trò của trung tâm quản lý đối với trung tâm sản xuất; Vai trò của người quản lý trong tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dịch vụ cơ bản của Internet; trình duyệt web – web browser; các tiện ích của Internet; cách kết nối Internet; khái niệm đa phương tiện; phương tiện truyền thông phổ biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về Đại số Boole; các tiên đề của đại số Boole; các định lý của đại số Boole; dạng chính tắc của hàm Boole; chuyển đổi giữa các dạng chính tắc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm xử lý dữ liệu; sự phân cấp lưu trữ dữ liệu; phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu; hướng tiếp cận tập tin; ưu và nhược của cách tiếp cận tập tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình phát triển phần mềm; quy trình kiểm thử; kiểm thử và gỡ lỗi- Testing and Debugging; gỡ lỗi logic cho chương trình (Logic Errors); chuyển đổi thành hệ thống mới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại ngôn ngữ máy; Định dạng của lệnh trong ngôn ngữ máy; Thuận lợi và bất lợi của ngôn ngữ máy; hợp ngữ - Assembly/Symbolic language; ngôn ngữ trung gian của trình biên dịch và thông dịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hiu 15/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083