• Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 Quan hệ báo chí cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời của báo chí; Điều kiện ra đời và phát triển của báo chí; Những vấn đề chung về báo chí; Chức năng của báo chí; Phân loại báo chí; Nguyên tắc hoạt động của báo chí;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 PR nội bộ với mục tiêu chính là hiểu được thực chất và vai trò của PR nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp; Hiểu được nhiệm vụ và phương pháp truyền thông nội bộ tổ chức; Thực hiện nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng văn hóa giao tiếp trong tổ chức; Hiểu rõ và thực hiện đúng các quy trình tổ chức các...

   35 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 Hoạch định chiến lược PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và vai trò của hoạch định chiến lược PR; Quy trình hoạch định chiến lược PR của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 giới thiệu môn học với mục tiêu chính là Trình bày: khái niệm, nội dung, lịch sử hình thành, nguyên tắc hoạt động, vai trò của PR; Phân biệt PR với một số lĩnh vực truyền thông khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hiu 15/06/2022 1 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 Pháp luật và đạo đức trong hoạt động PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Luật pháp; Đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 Hoạch định chiến lược PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược; Hoạch định chiến lược PR; Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 Quản trị khủng hoảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khủng hoảng là gì; Hoạch định chương trình quản lý khủng hoảng; Các nhóm xử lý khủng hoảng; Hành động; Chương trình xử lý khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 Tiến trình PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hoạt động PR; phương thức tiến hành hoạt động PR; các kênh thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 Tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động PR; Các hoạt động của PR; Vai trò của người quản lý đối với hoạt động PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền âm thanh trên mạng IP (VOIP); Hội nghị đa phương tiện (Multimedia conferencing, Video conferencing); Truyền hình IP (IPTV, VOD…).

   40 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 Truyền dữ liệu đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP; Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao; Các giao thức truyền thông đa phương tiện; Kỹ thuật truyền dòng dữ liệu đa phương tiện Truyền đơn hướng, đa...

   83 p hiu 15/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083