• Đề thi và đáp án đề thi cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết kế trang phục nam

  Đề thi và đáp án đề thi cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết kế trang phục nam

  Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án đề thi cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết kế trang phục nam của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   2 p hiu 27/11/2020 95 1

 • Đề thi và đáp án thi viết giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị sợi dệt

  Đề thi và đáp án thi viết giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị sợi dệt

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi và đáp án thi viết giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị sợi dệt của trường ĐHBK TP.HCM phục vụ cho các bạn sinh viên tham khảo và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

   4 p hiu 27/11/2020 70 1

 • Đề thi và đáp án cuối kì năm học 2012-2013 môn Thiết bị nhuộm

  Đề thi và đáp án cuối kì năm học 2012-2013 môn Thiết bị nhuộm

  Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi và đáp án cuối kì năm học 2012-2013 môn Thiết bị nhuộm của trường ĐHBK TP. HCM sau đây. Tài liệu gồm 2 đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kĩ thuật dệt may và các ngành có liên quan.

   4 p hiu 27/11/2020 66 1

 • Đề thi và đáp án môn Công nghệ dệt kim năm học 2011-2012

  Đề thi và đáp án môn Công nghệ dệt kim năm học 2011-2012

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi và đáp án môn Công nghệ dệt kim của trường ĐHBK TP.HCM. Đề thi giúp các các bạn sinh viên biết được cách thức ra đề cũng như những nội dung chính được ra trong môn Công nghệ dệt kim, từ đó giúp các bạn học và ôn thi một cách hiệu quả.

   6 p hiu 27/11/2020 63 1

 • Đề thi và đáp án môn Cấu trúc vải dệt kim

  Đề thi và đáp án môn Cấu trúc vải dệt kim

  Đề thi và đáp án môn Cấu trúc vải dệt kim của trường ĐHBK TP.HCM sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn Cấu trúc vải dệt kim. Mời các bạn tham khảo.

   3 p hiu 27/11/2020 68 1

 • Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may

  Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may

  Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án giữa học kì 2 năm học 2012-2013 môn Thiết bị may của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   3 p hiu 27/11/2020 83 0

 • Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may

  Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may

  Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi viết và đáp án cuối học kì 2 năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật dệt may của trường ĐHBK TP.HCM sau đây. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật dệt may và các ngành có liên quan.

   7 p hiu 27/11/2020 66 1

 • Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013

  Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013

  Mời các bạn tham khảo Đề thi viết giữa học kì 2 và đáp án môn Kỹ thuật dệt may năm học 2012-2013 của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   4 p hiu 27/11/2020 66 1

 • Đề thi và đáp án môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013

  Đề thi và đáp án môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013

  Đề thi và đáp án môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013 của trường ĐHBK TP.HCM giúp các các bạn sinh viên biết được cách thức ra đề cũng như những nội dung chính được ra trong môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may, từ đó giúp các bạn học và ôn thi một cách hiệu quả.

   6 p hiu 27/11/2020 67 1

 • Đề thi cuối kì và đáp án môn học Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013

  Đề thi cuối kì và đáp án môn học Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013

  Đề thi cuối kì và đáp án môn học Kỹ thuật đo lường trong dệt may năm học 2012-2013 của trường ĐHBK TP.HCM bao gồm 4 câu hỏi . Đề thi nhằm giúp cho các các bạn sinh viên củng cố các kiến thức được học và rèn luyện các kỹ năng làm bài tập môn học Kỹ thuật đo lường trong dệt may.

   4 p hiu 27/11/2020 55 1

 • Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may

  Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi và đáp án giữa kỳ năm học 2011-2012 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may của trường ĐHBK TP.HCM. Đề thi giúp các các bạn sinh viên biết được cách thức ra đề cũng như những nội dung chính được ra trong môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may, từ đó giúp các bạn học và ôn thi một cách hiệu quả.

   4 p hiu 27/11/2020 58 0

 • Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may

  Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may

  Đề thi và đáp án thi giữa kì năm học 2012-2013 môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may của trường ĐHBK TP.HCM sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn Kỹ thuật đo lường trong dệt may. Mời các bạn tham khảo.

   3 p hiu 27/11/2020 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083