• Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1

  "Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về dữ liệu và thống kê, thống kê học trong kinh doanh, vai trò của phân tích định lượng trong kinh doanh; phân tích dữ liệu mô tả với các công cụ phân tích dữ liệu, tổ chức và trình bày dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   55 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2

  Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểm định giả thuyết thống kê với công cụ phân tích dữ liệu, ước lượng và khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết; các công cụ phân tích dữ liệu cho mô hình thông kê, dự báo; phân tích hồi quy và tương quan; mô hình...

   79 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Giáo trình Điều dưỡng nhi khoa: Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng nhi khoa: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Điều dưỡng nhi khoa" trình bày các nội dung chính sau: Nhi khoa cơ sở, sự phát triển thể chất của trẻ em, dinh dưỡng và các bệnh về dinh dưỡng, chế độ ăn nhân tạo, chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, đặc điểm và chăm sóc trẻ sinh non yếu, nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh, chăm sóc trẻ bị các dị tật bẩm sinh, chăm sóc trẻ nôn trớ,...

   116 p hiu 27/11/2020 131 0

 • Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1

  Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1

  "Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về tổ chức và văn hóa tổ chức; ảnh hưởng cửa văn hóa tổ chức đến truyền thông tổ chức; hoạt động truyền thông nội bộ trong tổ chức; phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông nội bộ; điều chỉnh hoạt động truyền thông;... Mời các bạn cùng...

   83 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các phương tiện truyền thông nội bộ; truyền thông trực diện – truyền thông mặt đối mặt; truyền thông nội bộ bằng phương thức xây dựng câu chuyện; truyền thông qua các phương tiện truyền thông nội bộ; truyền thông nội...

   50 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 1

  Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 1

  "Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về truyền thông marketing; quá trình truyền thông marketing; truyền thông marketing thích hợp; quảng cáo; quy trình quản trị quảng cáo; tích hợp quảng cáo với các công cụ truyền thông marketing; marketing trực tiếp; chiến lược và phương tiện marketing trực tiếp;... Mời...

   59 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về xúc tiến bán; xúc tiến bán định hướng khách hàng; xúc tiến bán định hướng thương mại; quan hệ công chúng; quy trình quan hệ công chúng; bán hàng cá nhân; kết hợp bán hàng cá nhân với các công cụ xúc tiến khác; ứng dụng internet vào hoạt...

   67 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 1

  Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 1

  "Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về truyền thông marketing tích hợp; truyền thông marketing tích hợp trong quy trình marketing; phân tích tình huống chương trình truyền thông marketing tích hợp; phân tích quy trình truyền thông; mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; phát triển chương trình...

   147 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các công cụ truyền thông trong hoạt động truyền thông marketing tích hợp; tích hợp xúc tiến bán với quảng cáo và các công cụ truyền thông marketing khác; giám sát, đánh giá, kiểm soát chương trình truyền thông marketing tích hợp; quy...

   141 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1

  Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1

  "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về bài toán quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý; phân tích và thiết kế bài toán cụ thể; nhập môn Visual Basic.NET; các phép toán của bài toán cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Giáo trình Yonsei Korean 4-2

  Giáo trình Yonsei Korean 4-2

  'Giáo trình Yonsei Korean 4-2' bao gồm 10 đơn vị với 5 bài học mỗi đơn vị. Mục tiêu của nó là để hiểu sâu hơn về Hàn Quốc thông qua việc giới thiệu các từ vựng và ngữ pháp thiết yếu, cũng như văn hóa Hàn Quốc.

   230 p hiu 27/05/2021 142 0

 • Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2

  Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc lệnh, lệnh điều kiện, toán tử so sánh; thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển; các thành phần giao diện cơ bản trong Window; mảng, làm việc với các phần tử trong mảng; VB.NET kết nối cơ sở dữ liệu dùng ADO.NET;... Mời các bạn cùng...

   34 p hiu 15/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083