• Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ điểm from rags to riches; family conflicts; faster, faster!; the world’s friendliest city; are you a party animal?; what makes you feel good?; how much can you learn in a month?; the name of the game;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hiu 15/06/2022 31 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về new English file (pre-intermediate); if something bad can happen, it will; never smile at a crocodile; decisions, decisions; famous fears and phobias; born to direct; the mothers of invention;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hiu 15/06/2022 30 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích chính sách của chính phủ trong thị trường cạnh tranh; Lựa chọn trong điều kiện rủi ro; Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường; Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm; Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Thị trường các yếu tố...

   178 p hiu 22/08/2022 30 2

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về present tense; present perfect progressive; past tense; gerunds/infinitives; subject - verb agreement; relative pronouns; comparisons; commonly confused words;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hiu 15/06/2022 29 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English File Elementary; who were they?; Sydney, here we come!; girls’ night out; murder in a country house; a house with a history; a night in a haunted hotel; neighbours from hell; When a man is tired of London;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p hiu 15/06/2022 29 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về auxiliary verbs; tense; infinitives and gerunds; participles and participle clauses; negation and parallel structure; regular comparison, irregular comparison, as - as comparison;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p hiu 15/06/2022 29 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển 2 (Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế phát triển 2 (Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế phát triển 2 (Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Nông nghiệp trong quá trình phát triển; Công nghiệp trong quá trình phát triển; Nghèo đói, bất bình đẳng trong quá trình phát triển; Ngoại thương và phát triển; Phát triển bền vững.

   102 p hiu 22/08/2022 29 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1" có nội dung trình bày 3 bài học với chủ điểm who’s who?; who knows you better?; at the moulin rouge; the devil’s dictionary; right place, wrong time; a moment in time; fifty years of pop; one October evening; where are you going?; the pessimist’s phrase book;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hiu 15/06/2022 28 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p hiu 22/10/2022 28 16

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến công cuộc đổi mới (1975-2018). Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p hiu 22/10/2022 28 16

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English file (Elementary); nice to meet you, saying hello, saying goodbye; I'm not English, I'm Scottish!; his name, her name; turn off your mobiles!; cappuccino and chips; when Natasha meets Darren;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hiu 15/06/2022 27 0

 • Bài giảng E-Learning (2016): Phần 1

  Bài giảng E-Learning (2016): Phần 1

  Bài giảng E-Learning (2016): Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu về quá khứ, hiện tại và tương lai; chiến lược marketing điện tử và đo lường việc thực thi; kế hoạch marketing điện tử; cơ hội marketing điện tử trên toàn cầu; vấn đề pháp lý và đạo đức; sự vi phạm bản quyền phần mềm; nghiên cứu marketing điện tử;... Mời các bạn cùng tham...

   257 p hiu 23/09/2022 23 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083