• Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 1: Tổng quan về an toàn an ninh mạng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Cơ chế an toàn bảo mật, lỗ hổng và nguy cơ an toàn bảo mật, xu hướng các hành vi tấn công an toàn bảo mật, xây dựng hệ thống an toàn bảo mật.

   26 p hiu 29/06/2021 117 9

 • Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin - Đại học Hàng hải

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin - Đại học Hàng hải

  Giáo trình này dựa trên những kinh nghiệm và nghiên cứu mà tác giả đã tích lũy và thu thập trong quá trình giảng dạy môn học An toàn và Bảo mật Thông tin tại khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam. Với bảy chương được chia thành các chủ đề khác nhau từ cơ sở toán học của mật mã học cho tới các hệ mã, các...

   145 p hiu 27/05/2021 136 1

 • Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các phương pháp mã hóa cổ điển, chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard), mật mã công khai, Các sơ đồ chữ kí số.

   110 p hiu 27/05/2021 136 0

 • Giáo trình An toàn thông tin - Ths. Nguyễn Công Nhật

  Giáo trình An toàn thông tin - Ths. Nguyễn Công Nhật

  Giáo trình "An toàn thông tin" có kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình được xây dựng nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ an toàn trong hệ thống thông tin, sử dụng các ứng dụng cài đặt trên các hệ điều hành nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ thống.

   218 p hiu 31/03/2021 149 10

 • Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  "Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)" trình bày công nghệ WLAN; an ninh trong WLAN; giao thức WEP; giao thức WPA/WPA2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức hỗ trợ cho học tập.

   105 p hiu 25/10/2020 151 30

 • Bài giảng An ninh mạng

  Bài giảng An ninh mạng

  "Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa" trình bày tổng quan về an toàn bảo mật; xây dựng chính sách an toàn thông tin; mục tiêu và nguồn gốc của tấn công; các kiểu tấn công và thiệt hại.

   21 p hiu 25/10/2020 156 20

 • Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  "Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng" biên soạn cung cấp các kiến thức về xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS; chính sách của hệ thống bảo mật phù hợp; xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức; xác định các rủi ro; phân tích và đánh giá các rủi ro; xác định và đánh giá các phương án xử lý các rủi ro; chuẩn bị bản tuyên...

   29 p hiu 25/10/2020 127 7

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p hiu 25/10/2020 121 7

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP" cung cấp đến các bạn những kiến thức về lý do cần IPSec; các cơ chế an ninh của IPSec; các ứng dụng của IPSec; minh họa ứng dụng IPSec; ích lợi của IPSec; kiến trúc an ninh IP; tổng quan tài liệu IPSec; các liên kết an ninh...

   21 p hiu 25/10/2020 142 17

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p hiu 25/10/2020 127 9

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)" với các nội dung một hội thoại xác thực đơn giản; mô hình tổng quan Kerberos; phân hệ Kerberos; dịch vụ xác thực X.509; phân cấp X.509; thu hồi chứng thực; các thủ tục xác thực.

   16 p hiu 25/10/2020 187 10

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số (TS Nguyễn Đại Thọ) trình bày về xác thực bằng cách mã hóa; mã xác thực thông báo (MAC); yêu cầu đối với hàm băm; kiểu tấn công ngày sinh; yêu cầu đối với chữ ký số; các kỹ thuật chữ ký số gián tiếp.

   19 p hiu 25/10/2020 141 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083