• Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa; những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hiu 25/11/2022 5 3

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam; bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p hiu 25/11/2022 5 3

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích Header của email và cách truy tìm người gửi email; Phương pháp thu thập địa chỉ email; Loại bỏ email trùng lặp và kiểm tra tính xác thực của email; Phương pháp gửi thư rác; Phương pháp gửi thư nặc danh và...

   90 p hiu 22/10/2022 15 3

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý email bằng Outlook; Phương pháp phòng chống thư rác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p hiu 22/10/2022 16 3

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương thức tìm kiếm cơ bản trên Google; Các phép tìm kiếm nâng cao; Một số phương pháp hack bằng Google; Phương pháp hack mạng cục bộ từ Internet;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p hiu 22/10/2022 13 1

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ mạng; Định vị Exploits và tìm kiếm mục tiêu; Mười phép tìm kiếm hiệu quả; Tìm hiểu web server. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p hiu 22/10/2022 20 1

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyển đổi số...

   264 p hiu 23/05/2022 102 26

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh mạng; Bàn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p hiu 23/05/2022 104 26

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 11: An toàn bảo mật các giao thức mạng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, Kiến trúc phân tầng, đóng gói dữ liệu (TCP), tấn công các giao thức tầng ứng dụng, tấn công giao thức TCP.

   37 p hiu 29/06/2021 169 24

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web - Một số dạng tấn công khác. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Clickjacking, Phân tích hành vi nhấp chuột (click), Clickjacking – Cách thức thực hiện, Clickjacking – Một số kỹ thuật, phòng chống clickjacking, phòng chống clickjacking – Frame Bursting,…

   20 p hiu 29/06/2021 129 2

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 9: An toàn dịch vụ web - Quản lý phiên. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: HTTP Cookie, chính sách SOP cho cookie, SOP cho cookie, Cookie của bên thứ 3 (third-party), đọc ghi cookie tại trình duyệt,…

   16 p hiu 29/06/2021 145 6

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 8: An toàn dịch vụ web - HTTPS. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: SSL/TLS là gì? Giao thức bắt tay, server hello, một số cải tiến trên TLS 1.0, hàm giả ngẫu nhiên PRF, giới thiệu chung về HTTPS, thiết lập liên kết SSL/TLS,…

   24 p hiu 29/06/2021 135 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083