• Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p hiu 25/10/2020 147 8

 • Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  "Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng" biên soạn cung cấp các kiến thức về xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS; chính sách của hệ thống bảo mật phù hợp; xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức; xác định các rủi ro; phân tích và đánh giá các rủi ro; xác định và đánh giá các phương án xử lý các rủi ro; chuẩn bị bản tuyên...

   29 p hiu 25/10/2020 150 7

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 9: An toàn dịch vụ web - Quản lý phiên. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: HTTP Cookie, chính sách SOP cho cookie, SOP cho cookie, Cookie của bên thứ 3 (third-party), đọc ghi cookie tại trình duyệt,…

   16 p hiu 29/06/2021 145 6

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 8: An toàn dịch vụ web - HTTPS. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: SSL/TLS là gì? Giao thức bắt tay, server hello, một số cải tiến trên TLS 1.0, hàm giả ngẫu nhiên PRF, giới thiệu chung về HTTPS, thiết lập liên kết SSL/TLS,…

   24 p hiu 29/06/2021 135 5

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài 5 An toàn thanh toán điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: đặc trưng của thanh toán điện tử, giao thức SET.

   17 p hiu 29/10/2019 353 4

 • Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng

  Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng

  Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng, trong bài giảng này cần tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan tấn công mạng, tấn công có chủ đích, những hiểm họa cơ bản, các biện pháp phòng chống.

   23 p hiu 29/10/2019 337 4

 • Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, lỗi phần mềm - Trần Đức Khánh

  Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, lỗi phần mềm - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, lỗi phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lỗi phần mền thường gặp, các biện pháp an toàn (kiểm thử (Testing), kiểm định hình thức (Formal Verification), lập trình an toàn (Secure Coding)). Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hiu 29/10/2019 204 4

 • Bài giảng Mật mã và ứng dụng: Hàm băm, chữ ký số - Trần Đức Khánh

  Bài giảng Mật mã và ứng dụng: Hàm băm, chữ ký số - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "Mật mã và ứng dụng: Hàm băm, chữ ký số" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhu cầu toàn vẹn thông tin, hàm băm, hàm băm có khóa, hàm băm không khóa, kỹ thuật hàm băm, mật mã đối xứng, kỹ thuật tạo hàm băm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hiu 29/10/2019 269 4

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 6: An toàn dịch vụ web - SQL Injection. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về dịch vụ web, tấn công dạng command injection. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hiu 29/06/2021 132 4

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 3: Hệ mật mã đối xứng

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 3: Hệ mật mã đối xứng

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hệ mật mã đối xứng. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được định nghĩa hệ mã, mã Ceasar, mã thay thế đơn bảng (Monoalphabetic Substitution Cipher), mã thay thế đa ký tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hiu 24/09/2019 231 3

 • Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, phần mềm độc hại - Trần Đức Khánh

  Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, phần mềm độc hại - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "Mật mã và ứng dụng: An toàn phần mềm, phần mềm độc hại" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm độc hại, an toàn phần mềm, các phần mêm độc hại thường gặp, các biện pháp ngăn chặn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hiu 29/10/2019 203 3

 • Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn cơ sở dữ liệu - Trần Đức Khánh

  Bài giảng Mật mã và ứng dụng: An toàn cơ sở dữ liệu - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "Mật mã và ứng dụng: An toàn cơ sở dữ liệu" do Trần Đức Khánh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu, sự cố hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hiu 29/10/2019 234 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083