Tuyển chọn sách hay về Quản lý kinh doanh

Tuyển chọn sách hay về Quản lý kinh doanh giới thiệu tới người đọc các tài liệu, sách, giáo trình về quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, lập kế hoạch tổ chức và kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực... Đây là những tài liệu đã được chọn lọc dành cho các cán bộ giảng viên, sinh viên ngành quản trị kinh doanh dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác học tập và giảng dạy.