• Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2

  Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Công nghệ xử lý chất thải khí" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự phát thải trong thiết bị lò đốt và nồi hơi; công nghệ xử lý chất thải khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p hiu 24/08/2023 38 15

 • Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1

  Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ xử lý chất thải khí" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thông tin chung về bảo vệ môi trường khí; các nguồn ô nhiễm không khí; sự phát thải trong các ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hiu 24/08/2023 33 15

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực cung cấp kiến thức tổng quát về quản lý lưu vực, phân chia lưu vực, đặc điểm lưu vực, quá trình thủy văn, xói mòn đất trên lưu vực; Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS, viễn thám phân chia lưu vực, tính toán các đặc điểm lưu vực, mô phỏng dòng chảy, xói mòn đất trên lưu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hiu 24/08/2023 9 4

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 Thủy văn trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm thủy văn; Các quá trình thủy văn; Phương pháp ước tính dòng chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hiu 24/08/2023 9 3

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 Phân chia lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về bản đồ địa hình, mô hình độ cao sộ; phân chia lưu vực thủ công; phân chia lưu vực tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hiu 24/08/2023 8 1

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 Tổng quan về quản lý lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lưu vực là gì; Lưu vực của các biển và đại dương lớn trên thế giới; Các lưu vực sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng; Lưu vực có tuân theo ranh giới hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hiu 24/08/2023 7 2

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 Đặc điểm lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm lưu vực; Các đặc điểm địa mạo; Các đặc điểm thủy hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hiu 24/08/2023 11 3

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 Xói mòn đất trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về xói mòn; phân loại xói mòn bắn tóe; quá trình xói mòn đất do mưa; ước tính xói mòn đất, trầm tích do mưa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hiu 24/08/2023 6 2

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về xác xuất thống kê, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm thống kê và xử lý số liệu cơ bản; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hiu 24/08/2023 5 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 Các phương pháp xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Loại bỏ số độ lệch thô; Những phương pháp đánh giá chất lượng số liệu trong thống kê môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 24/08/2023 4 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 Ứng dụng tin học trong xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm Microsoft; Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hiu 24/08/2023 4 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường: Phần 1

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; luật môi trường trên thế giới; luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p hiu 24/07/2023 40 27

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu279457957vi