• Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn giới thiệu tổng quan (phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn), phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn, phân tích vòng đời sản phẩm, phân tích tính khả thi, một số nghiên cứu điển hình.

   36 p hiu 23/07/2019 324 1

 • Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

  Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

  Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành do Lê Hoàng Lan biên soạn bao gồm những nội dung về quy định ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) theo luật BVMT năm 2005; quy định về ĐMC theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP; quy định về ĐMC theo Thông tư 26/2011/TT-BTNM

   23 p hiu 23/07/2019 197 1

 • Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường - Lâm Quang Thành

  Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường - Lâm Quang Thành

  Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường do Lâm Quang Thành biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm phân tích SWOT; ưu điểm của phân tích SWOT; những lưu ý khi phân tích SWOT.

   13 p hiu 23/07/2019 271 1

 • Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến

  Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến

  Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn của Huỳnh Thị Kim Tuyến nêu lên tổng quan vệ sinh môi trường nông thôn; một số mô hình bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch tiêu biểu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   18 p hiu 23/07/2019 200 1

 • Bài giảng Một số vấn đề về đô thị sinh thái - Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Một số vấn đề về đô thị sinh thái - Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng "Một số vấn đề về đô thị sinh thái" do Nguyễn Minh Kỳ thực hiện trình bày về khái niệm, tính chất, đặc trưng, nguyên tắc, các nguyên lý, quy luật, thực trạng và Case studies, phân tích, đánh giá lợi ích, chi phí của đô thị sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   23 p hiu 23/07/2019 172 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; giải pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp là những nội dung chính mà "Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp" hướng đến trình bày.

   44 p hiu 23/07/2019 279 4

 • Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Những khái niệm chung" trình bày các nội dung phần 2 - Tổng quan về TNN trên thế giới và Việt Nam bao gồm: TNN có sẵn trên toàn cầu, tình trạng khai thác và tiêu thụ nước, những vấn đề, thách thức đang đối mặt, TNN Việt nam và những vấn đề đang đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hiu 23/07/2019 192 1

 • Bài giảng Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng "Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, trình tự lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, các thông tin tham khảo thêm cho giảng viên. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung...

   86 p hiu 23/07/2019 199 2

 • Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Cùng tìm hiểu mô hình đánh giá hưởng dụng; mô hình chi phí du hành (travel cost method); mô hình định lượng mức sẵn lòng chi trả;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   27 p hiu 23/07/2019 205 4

 • Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 1)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 1)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Quy hoạch và quản lý Tài nguyên nước nâng cao trình bày các kiến thức phần Những khái niệm liên quan đến hệ thống bao gồm: Định nghĩa một hệ thống, đặc trưng của một hệ thống, phân loại hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hiu 23/07/2019 197 1

 • Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiểm toán chất thải công nghiệp" tiếp tục trình bày các nghiên cứu điển hình trong kiểm toán chất thải công nghiệp như: Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành thuộc da, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bia, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bột và giấy. Để nắm nội dung mời các bạn...

   109 p hiu 26/05/2019 371 1

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3 bao gồm: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p hiu 26/05/2019 228 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083