• Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực cung cấp kiến thức tổng quát về quản lý lưu vực, phân chia lưu vực, đặc điểm lưu vực, quá trình thủy văn, xói mòn đất trên lưu vực; Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS, viễn thám phân chia lưu vực, tính toán các đặc điểm lưu vực, mô phỏng dòng chảy, xói mòn đất trên lưu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hiu 24/08/2023 12 4

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 Thủy văn trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm thủy văn; Các quá trình thủy văn; Phương pháp ước tính dòng chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hiu 24/08/2023 15 3

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 Phân chia lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về bản đồ địa hình, mô hình độ cao sộ; phân chia lưu vực thủ công; phân chia lưu vực tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hiu 24/08/2023 14 1

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 Tổng quan về quản lý lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lưu vực là gì; Lưu vực của các biển và đại dương lớn trên thế giới; Các lưu vực sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng; Lưu vực có tuân theo ranh giới hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hiu 24/08/2023 11 2

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 Đặc điểm lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm lưu vực; Các đặc điểm địa mạo; Các đặc điểm thủy hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hiu 24/08/2023 15 3

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 Xói mòn đất trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về xói mòn; phân loại xói mòn bắn tóe; quá trình xói mòn đất do mưa; ước tính xói mòn đất, trầm tích do mưa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hiu 24/08/2023 10 2

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về xác xuất thống kê, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm thống kê và xử lý số liệu cơ bản; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hiu 24/08/2023 9 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 Các phương pháp xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Loại bỏ số độ lệch thô; Những phương pháp đánh giá chất lượng số liệu trong thống kê môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 24/08/2023 9 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 Ứng dụng tin học trong xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm Microsoft; Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hiu 24/08/2023 8 0

 • Bài giảng Hóa môi trường: Chương 2 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường: Chương 2 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường - Chương 2: Khí quyển và hóa học của khí quyển trình bày cấu trúc khí quyển và thành phần không khí, các phản ứng xảy ra trong khí quyển, ô nhiễm không khí và hậu quả của ô nhiễm không khí.

   63 p hiu 23/07/2019 248 2

 • Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường - Chương 1: Mở đầu giới thiệu các khái niệm hóa học môi trường, nhiệm vụ của hóa học môi trường, ô nhiễm môi trường, quá trình vận chuyển các chất ô nhiễm, hình thái hóa học, cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái Đất, quá trình phát triển của sự sống trên Trái Đất.

   25 p hiu 23/07/2019 221 2

 • Bài giảng Phương pháp luận đánh giá SXSH - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá SXSH - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn trình bày chi tiết về trình tự vận hành của quá trình sản xuất, giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn từ việc sử dụng nguyên liệu không hiệu quả, việc quản lý chất thải kém và các rủi ro về bệnh nghề nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành...

   53 p hiu 23/07/2019 252 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu