• Bài giảng Hóa môi trường: Chương 2 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường: Chương 2 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường - Chương 2: Khí quyển và hóa học của khí quyển trình bày cấu trúc khí quyển và thành phần không khí, các phản ứng xảy ra trong khí quyển, ô nhiễm không khí và hậu quả của ô nhiễm không khí.

   63 p hiu 23/07/2019 198 2

 • Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

  Bài giảng Hóa môi trường - Chương 1: Mở đầu giới thiệu các khái niệm hóa học môi trường, nhiệm vụ của hóa học môi trường, ô nhiễm môi trường, quá trình vận chuyển các chất ô nhiễm, hình thái hóa học, cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái Đất, quá trình phát triển của sự sống trên Trái Đất.

   25 p hiu 23/07/2019 194 2

 • Bài giảng Phương pháp luận đánh giá SXSH - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá SXSH - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn trình bày chi tiết về trình tự vận hành của quá trình sản xuất, giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn từ việc sử dụng nguyên liệu không hiệu quả, việc quản lý chất thải kém và các rủi ro về bệnh nghề nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành...

   53 p hiu 23/07/2019 220 2

 • Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn giới thiệu tổng quan (phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn), phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn, phân tích vòng đời sản phẩm, phân tích tính khả thi, một số nghiên cứu điển hình.

   36 p hiu 23/07/2019 336 1

 • Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

  Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

  Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành do Lê Hoàng Lan biên soạn bao gồm những nội dung về quy định ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) theo luật BVMT năm 2005; quy định về ĐMC theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP; quy định về ĐMC theo Thông tư 26/2011/TT-BTNM

   23 p hiu 23/07/2019 208 2

 • Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường - Lâm Quang Thành

  Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường - Lâm Quang Thành

  Bài giảng Chuyên đề: Sử dụng phương pháp SWOT trong lập kế hoạch quản lý môi trường do Lâm Quang Thành biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm phân tích SWOT; ưu điểm của phân tích SWOT; những lưu ý khi phân tích SWOT.

   13 p hiu 23/07/2019 282 2

 • Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến

  Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến

  Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn của Huỳnh Thị Kim Tuyến nêu lên tổng quan vệ sinh môi trường nông thôn; một số mô hình bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch tiêu biểu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   18 p hiu 23/07/2019 206 2

 • Bài giảng Một số vấn đề về đô thị sinh thái - Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Một số vấn đề về đô thị sinh thái - Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng "Một số vấn đề về đô thị sinh thái" do Nguyễn Minh Kỳ thực hiện trình bày về khái niệm, tính chất, đặc trưng, nguyên tắc, các nguyên lý, quy luật, thực trạng và Case studies, phân tích, đánh giá lợi ích, chi phí của đô thị sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   23 p hiu 23/07/2019 181 2

 • Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; giải pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp là những nội dung chính mà "Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp" hướng đến trình bày.

   44 p hiu 23/07/2019 289 4

 • Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Những khái niệm chung" trình bày các nội dung phần 2 - Tổng quan về TNN trên thế giới và Việt Nam bao gồm: TNN có sẵn trên toàn cầu, tình trạng khai thác và tiêu thụ nước, những vấn đề, thách thức đang đối mặt, TNN Việt nam và những vấn đề đang đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hiu 23/07/2019 197 2

 • Bài giảng Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng "Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, trình tự lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, các thông tin tham khảo thêm cho giảng viên. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung...

   86 p hiu 23/07/2019 205 3

 • Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Cùng tìm hiểu mô hình đánh giá hưởng dụng; mô hình chi phí du hành (travel cost method); mô hình định lượng mức sẵn lòng chi trả;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   27 p hiu 23/07/2019 215 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083