• Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Tiếp tục Bài giảng Lập trình môi trường window của tác giả Ngô Thanh Hùng, chương 4 có nội dung về xử lí các sự kiện nhập liệu: mã phím ảo; xử lý sự kiện bàn phím; xử lý sự kiện chuột; sự kiện Timer và sự kiện Click. Mời các bạn tham khảo.

   51 p hiu 27/04/2022 66 18

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 7 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 7 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 7 của bài giảng trình bày nội dung về Multi-Document Interface (MDI): khái niệm và các thành phần của MDI; các loại MDI; minh họa các thao tác thường dùng. Mời các bạn xem chi tiết bài giảng.

   29 p hiu 27/04/2022 41 1

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 8 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 8 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 8 trình bày các khái niệm cơ bản của đa tiểu trình, dộ ưu tiên của tiến trình, chuyển đổi ngữ cảnh, xây dựng ứng dụng tiểu trình và đồng bộ hóa các tiểu trình. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài giảng.

   42 p hiu 27/04/2022 41 1

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 5 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 5 - Ngô Thanh Hùng

  Nối tiếp chương 4, chương 5 có nội dung: các khái niệm về Font; cớp Font; lớp Font Family; một số thành phần liên quan đến chuỗi ký tự ; lớp StringFormat; lớp TextRenderer; bộ ký tự ; trang mã; bộ ký tự Unicode.

   116 p hiu 27/04/2022 40 1

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu của tác giả Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quát thông tin môn học, cung cấp thông tin cách thức đánh giá kết quả môn học và tài liệu tham khảo của môn học.

   6 p hiu 27/04/2022 46 18

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quan về môi trường Windows; giao diện người dùng kiểu đồ họa GUI, các khái niệm và ứng dùng cơ bản; giới thiệu .NET, .NET Framework, CLR, dự án và giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

   50 p hiu 27/04/2022 69 20

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 - Ngô Thanh Hùng

  Tiếp nối chương 1, Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 có nội dung trình bày về ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu trong C#; các nhóm toán tử trong C#; lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C#; giao diện và ví dụ các câu lệnh.

   139 p hiu 27/04/2022 64 18

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 3 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 3 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 3 Bao gồm nội dung về lập trình GUI; cấu trúc ứng dụng Window Form; các lớp cơ sở; menu, dialog cùng các ví dụ về câu lệnh và giao diện. Mời quý đọc giả xem chi tiết bài giảng.

   114 p hiu 27/04/2022 58 16

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 9 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 9 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 9 giới thiệu nội dung về xử lí tập tin trong Window bao gồm làm việc với hệ thống file và thư mục, đọc và ghi file, nén thông tin. Mời các bạn đọc tải về để tham khảo bài giảng chi tiết.

   42 p hiu 27/04/2022 72 15

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 - Từ Minh Phương

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 - Từ Minh Phương

  "Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 - Từ Minh Phương" có nội dung trình bày về các thành phần của hệ thống máy tính; tổ chức phần cứng của máy tính; giao diện lập trình của hệ điều hành; cấu trúc hệ điều hành; quản lý tiến trình và các khái niệm liên quan; điều độ tiến trình; đồng bộ hóa tiến trình đồng thời;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p hiu 22/03/2022 124 70

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 - Từ Minh Phương

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 - Từ Minh Phương

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 - Từ Minh Phương" tiếp tục trình bày những nội dung về quản lý bộ nhớ; địa chỉ và các vấn đề liên quan; phân chương - phân trang - phân đoạn bộ nhớ; quản lý bộ nhớ trong Intel Pentium và trong Windows 32 bit; hệ thống file và các phương pháp truy cập file; các thao tác với file và cấp phát không gian...

   94 p hiu 22/03/2022 113 61

 • Tài liệu học tập môn Tin cơ sở: Phần 1 - Phùng Thị Thu Hiền

  Tài liệu học tập môn Tin cơ sở: Phần 1 - Phùng Thị Thu Hiền

  Tài liệu học tập môn Tin cơ sở này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng lập trình trong việc giải quyết bài toán bằng chương trình phần mềm trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tài liệu sau đây.

   100 p hiu 22/03/2022 80 24

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083