• Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng; Một số nội dung Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018; Một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan,...

   63 p hiu 23/05/2022 33 18

 • Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 1

  Tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p hiu 23/05/2022 34 18

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM trình bày nội dung về 8 nguyên lý chất lượng của ISO 9000, Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, CMM: Capability Maturity Model, Cấu trúc của Key Process Area, Sự phân phối các KPA trong các mức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hiu 23/05/2022 25 15

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng của Tác giả Nguyễn Anh Hào trình bày nội dung về sự thay đổi lên phần mềm, hỗ trợ bảo trì từ phần mềm (ISO 25010), duy trì chất lượng (bảo trì), thiết kế để phần mềm ít phụ thuộc vào môi trường. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hiu 23/05/2022 24 14

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm giới thiệu nội dung về dùng mẫu thử, lỗi phần mềm, kiểm thử phần mềm, thiết kế testcase, các kỹ thuật debuging. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hiu 23/05/2022 14 6

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm trình bày nội dung về cách làm phần mềm, nhìn từ SE, Mô hình phát triển phần mềm, Mô hình thác nước (tuyến tính), Mô hình làm mẫu thử (mô hình lặp), Mô hình xoắn ốc (mô hình tiến hóa), Mô hình hợp nhất (UP/RUP). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hiu 23/05/2022 17 8

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm trình bày nội dung về ứng xử với yêu cầu, hệ thống đặc tả yêu cầu cho phần mềm, tiến trình cam kết, khám phá yêu cầu, các phương pháp xem xét bản thiết kế. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hiu 23/05/2022 21 14

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm trình bày nội dung về định yêu cầu là gì, hai khía cạnh mô tả cho phần mềm, người sử dụng, làm phần mềm thoả mãn yêu cầu, các yếu tố tham gia đặc tả yêu cầu, các mô hình chất lượng của sản phẩm phần mềm,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hiu 23/05/2022 22 14

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm gồm các nội dung: khái niệm phần mềm, đặc điểm của phần mềm, chất lượng là gì, định nghĩa chất lượng phần mềm, vài khái niệm chất lượng. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hiu 23/05/2022 19 14

 • Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm:Mở đầu của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu mục đích của môn học, nội dung chính của môn học gồm chất lượng của một phiên bản phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm. Tác giả cung cấp thêm tài liệu tham khảo và cách thức thi kết thúc môn. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hiu 23/05/2022 9 1

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 6 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 6 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 6 trình bày về đồ họa Graphics Device Interface, GDI+ namespace, các khái niệm, cấu trúc, vẽ chữ, System.Drawing namespace, tạo animation với GDI+, các cách thức biến đổi hệ trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hiu 27/04/2022 16 3

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Tiếp tục Bài giảng Lập trình môi trường window của tác giả Ngô Thanh Hùng, chương 4 có nội dung về xử lí các sự kiện nhập liệu: mã phím ảo; xử lý sự kiện bàn phím; xử lý sự kiện chuột; sự kiện Timer và sự kiện Click. Mời các bạn tham khảo.

   51 p hiu 27/04/2022 19 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083