• Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng khu vực cá nhân không dây; So sánh tính năng của UWB và Bluetooth; Bộ dịch vụ cơ bản về cơ sở hạ tầng; Viết tắt của các hệ thống truyền thông không dây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p hiu 24/01/2022 46 2

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 Lý thuyết mô phỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Một số khái niệm; Ứng dụng của mô phỏng; Vai trò của mô phỏng; Các phần mềm mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hiu 24/01/2022 45 1

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 Mô phỏng tín hiệu và quá trình thu phát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên và tạo ra biến ngẫu nhiên; Mô phỏng nguồn tín hiệu; Mã hóa; Điều chế và giải điều chế; Quá trình lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   247 p hiu 24/01/2022 38 1

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về truyền thông không dây; Lịch sử của truyền thông không dây; Những ưu điểm và nhược điểm; Phân loại; Ứng dụng hệ thống không dây; Một số khái niệm cơ bản.

   56 p hiu 24/01/2022 43 0

 • Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G

  Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G

  "Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G" cung cấp đến các bạn những kiến thức về định nghĩa GSM; công nghệ của mạng GSM; vai trò củ BTS trong GSM; cấu trúc cơ bản BTS. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn về kiến thức.

   91 p hiu 24/01/2022 30 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - GV. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - GV. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 Kỹ năng làm việc nhóm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm nhóm làm việc (what); Tại sao cần làm việc nhóm (why); Lợi ích của nhóm; Hạn chế của làm việc nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển (how); Đánh giá nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Một số phần mềm hỗ...

   56 p hiu 24/01/2022 56 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các đặc tính của sóng điện từ; Tốc độ, bước sóng và tần số; Phân loại sóng vô tuyến; Sự lan truyền vô tuyến; Phân loại Antenna; Các cơ chế lan truyền không dây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p hiu 24/01/2022 41 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mạng tế bào; Tái sử dụng tần số; Hạn chế của sectoring; Cải thiện năng lực các hệ thống tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p hiu 24/01/2022 40 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 Giới thiệu về simulink, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần cơ bản của Simulink; Các bước xây dựng mô hình Simulink; Simulink Communication Toolbox. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hiu 24/01/2022 42 1

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 Ước tính tham số và đánh giá hiệu năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tham số hiệu năng của hệ thống thông tin; Ước tính các tham số hiệu năng; Thực hiện mô phỏng hệ thống viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p hiu 24/01/2022 43 1

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 Giới thiệu matlab, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan; Vẽ trong matlab; Lập trình giao diện và ứng dụng trong Matlab; Các thức lập trình trong Matlab; Giới thiệu các toolbox quan trọng khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p hiu 24/01/2022 48 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - GV. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - GV. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 Giới thiệu chung về công nghệ thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hiu 24/01/2022 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083