• Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 3 - Hệ mật DES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES; Cấu trúc hệ mật DES; Thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   23 p hiu 24/07/2023 18 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 4 - Hệ mật AES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES; Cấu trúc hệ mật AES; Mở rộng bộ khóa hệ mật AES; Cách triển khai hệ mật AES; Thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   31 p hiu 24/07/2023 17 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển; Một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển; Sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   44 p hiu 24/07/2023 17 4

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2b - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ sở toán học cho hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại; Sơ lược hệ mật mã đối xứng hiện đại. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   30 p hiu 24/07/2023 17 4

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 5 - Mật mã khóa công khai" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA Hệ mật RABIN; Hệ mật Elgamal. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   42 p hiu 24/07/2023 18 4

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn...

   29 p hiu 24/07/2023 21 4

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về hàm băm; Hệ mật SHA – 512; Hệ mật WHIRLPOOL; Giới thiệu sơ lược chữ ký số; Các ứng dụng chữ ký số; Các kiểu phá hoại chữ ký số. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   53 p hiu 24/07/2023 14 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; thông số của một bộ lọc; bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn (FIR); bộ lọc có đáp ứng xung vô hạn (IIR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   184 p hiu 26/12/2022 152 105

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại tín hiệu; ưu điểm và nhược điểm của xử lý số tín hiệu; ứng dụng ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hiu 26/12/2022 36 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lấy mẫu tín hiệu rời rạc; biểu diễn tín hiệu rời rạc; các hệ thống rời rạc; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu rời rạc tuần hoàn; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu có độ dài hữu hạn;......

   81 p hiu 26/12/2022 36 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; cấu trúc chung của các bộ vi xử lý; định dạng số của các bộ vi xử lý; tập lệnh; các bộ vi xử lý mở rộng; cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   75 p hiu 26/12/2022 39 1

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 3 Tổng quan về điều khiển lỗi, , cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp điều khiển lỗi; Phân loại mã điều khiển lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hiu 22/10/2022 158 103

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu