• Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 4 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 4 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 4: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Transistor, các chế độ làm việc của Transistor, các cách mắc Transistor trong mạch khuếch đại, phân cực cho Transistor,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   37 p hiu 28/06/2018 7 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 7 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 7 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 7: Vi mạch tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại vi mạch tích hợp, các phương pháp chế tạo vi mạch tích hợp bán dẫn, vi mạch tuyến tính, vi mạch số và vi mạch nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hiu 28/06/2018 6 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 5 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 5 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 5: Transistor hiệu ứng trường (FET)" trình bày các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của FET (Field-Effect Transistor), các tham số và đặc tính của FET, phân cực cho FET, sơ đồ tương đương của FET ở chế độ tín hiệu nhỏ, tần số thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hiu 28/06/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 2 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 2 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động" giới thiệu về các linh kiện thụ động như: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp,… Gồm cấu tạo, ký hiệu trong mạch điện, các tham số và cách nhận biết chúng trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hiu 28/06/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 3 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 3 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 3: Điốt bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiếp giáp p-n và điốt bán dẫn, các tham số của điốt bán dẫn, sơ đồ tương đương của điốt bán dẫn, phân loại và một số ứng dụng của điốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p hiu 28/06/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 8 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 8 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử" trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại linh kiện quang điện tử, các linh kiện biến đổi quang-điện, các linh kiện biến đổi điện-quang, bộ ngẫu hợp quang điện, các linh kiện hiển thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hiu 28/06/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 6 - ĐH Nha trang

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 6 - ĐH Nha trang

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 6: Linh kiện chỉnh lưu có điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc tính và ứng dụng của: SCR (Silicon Controlled Rectifier; Thysistor), TRIAC, DIAC, Diode 4 lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hiu 28/06/2018 4 0

 • Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

  Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

  Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản, cấu trúc của hệ thống điều khiển, nguyên tắc điều khiển, phân loại hệ thống, lịch sử phát triển hệ thống điều khiển.

   52 p hiu 27/05/2018 9 0

 • Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục

  Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục

  Để nắm bắt những kiến thức về phương trình vi phân, phép biến đổi Laplace, hàm truyền, sơ đồ khối, hàm truyền của các khâu vật lý điển hình, Graph tín hiệu, phương trình trạng thái mời các bạn tham khảo Bài giảng Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả Toán học phần tử và hệ thống liên tục sau đây.

   106 p hiu 27/05/2018 9 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 4 - Đánh giá tính ổn định của hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ổn định, phương trình đặc trưng, tiêu chuẩn ổn định đại số, tiêu chuẩn ổn định Routh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hiu 27/05/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8a - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8a - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 8 - Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định, phương trình đặc trưng hệ rời rạc, phương pháp đánh giá tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 27/05/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7b - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7b - Nguyễn Đức Hoàng

  Chương 7b tiếp tục mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc. Nội dungc hính trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái hệ rời rạc, thành lập phương trình trạng thái hệ rời rạc từ phương trình trạng thái hệ liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 27/05/2018 9 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083