Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng sản phẩm giới thiệu nội dung về dùng mẫu thử, lỗi phần mềm, kiểm thử phần mềm, thiết kế testcase, các kỹ thuật debuging. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.