Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Ứng xử yêu cầu đối với phần mềm trình bày nội dung về ứng xử với yêu cầu, hệ thống đặc tả yêu cầu cho phần mềm, tiến trình cam kết, khám phá yêu cầu, các phương pháp xem xét bản thiết kế. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.