Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm

Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xác định chi phí và giá thành trong doanh nghiệp; các phương pháp xác định chi phí; các phương pháp xác định giá thành trong kế toán quản trị; phân tích biến động chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!