Bài giảng Logistics: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

Bài giảng Logistics: Chương 6 Hoạt động hỗ trợ logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động mua; Quản trị kho; Quản trị bao bì; Dòng logistics ngược. Mời các bạn cùng tham khảo!