Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 Giới thiệu matlab, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan; Vẽ trong matlab; Lập trình giao diện và ứng dụng trong Matlab; Các thức lập trình trong Matlab; Giới thiệu các toolbox quan trọng khác. Mời các bạn cùng tham khảo!