Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 11 - GV. Lê Thanh Hương

Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 11 Đạo đức máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy tính: ứng dụng, ích lợi và các vấn đề nảy sinh; Đạo đức máy tính; Đạo đức nghề nghiệp với chuyên gia máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!