Bài giảng Quản trị logistics kinh doanh (Business logistics management) - Chương 5: Quản lý dự trữ và quản trị mua hàng

Bài giảng Quản trị logistics kinh doanh (Business logistics management) - Chương 5: Quản lý dự trữ và quản trị mua hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, chức năng và các loại hình dự trữ; quản lý dự trữ tại doanh nghiệp; quản trị mua hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!