Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu có nội dung trình bày về xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường; phân đoạn thị trường; đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn phương thức marketing nhằm khai thác thị trường mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!