Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Các chiến lược marketing điển hình

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Các chiến lược marketing điển hình có nội dung trình bày về chiến lược khác biệt hóa; chiến lược định vị; chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh; chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm; chiến lược marketing theo chuỗi giá trị; chiến lược phát triển sản phẩm mới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!