Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị sản phẩm và thương hiệu

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị sản phẩm và thương hiệu có nội dung trình bày về các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm và thương hiệu; quản trị sản phẩm; quản trị thương hiệu; kiểm tra sản phẩm; tổ chức quản trị sản phẩm và thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!