Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật; nêu được vai trò và công tác xây dựng văn bản pháp luật hiện nay ở nước ta; nắm được các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá đối với văn bản pháp luật;