Các bài tập nâng cao kĩ thuật cơ bản bóng bàn cho sinh viên học giáo dục thể chất ở trường Đại học Sài Gòn

Nghiên cứu và xây dựng các bài tập luyện tập nhằm nâng cao kĩ thuật cơ bản trong môn tự chọn bóng bàn cho sinh viên không chuyên là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất trong nhà trường.