Các nhân tố tác động đến định giá nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố định giá nhà ở xã hội hiện nay theo quy định Nhà nước chưa được thể hiện quan điểm về giá NOXH của người mua. Đề tài này nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá nhà ở xã hội theo quan điểm của người mua để các đơn vị liên quan có thể xem xét việc thực hiện tốt hơn.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, Quản trị kinh doanh

20 p hoaitm 19/06/2018 400 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.