Chăm sóc điều dưỡng trong liệu pháp hút áp lực âm điều trị áp xe cổ

Bài viết trình bày đánh giá chăm sóc điều dưỡng trong liệu pháp hút áp lực âm điều trị áp xe cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Nghiên cứu 42 trường hợp áp xe cổ áp dụng liệu pháp hút áp lực âm tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viên Chợ Rẫy.