Chuỗi cung ứng lạnh hoa quả: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Các sản phẩm hoa quả của nước ta có rất nhiều lợi thế để xuất khẩu ra các thị trường trên thới giới, mặc dù sản lượng xuất khẩu hoa quả gần đây đã tăng mạnh tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với năng lực sản xuất trong nước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là do hoạt động bảo quản lưu kho hàng hóa trong chuỗi cung ứng lạnh còn yếu, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của nước ngoài.