Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII)

Kết quả phân tích hồi quy chỉ ra rằng, các yếu tố liên quan đến giảng viên, phương tiện hữu hình, sự đáp ứng của nhà trường, sự đồng cảm và năng lực phục vụ là có tác động đến sự hài lòng của sinh viên.

Từ khóa: Dịch vụ đào tạo, Quản trị kinh doanh

19 p hoaitm 14/06/2018 40 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.