Đồ án Tốt nghiệp: Bảo tàng Gốm sứ Hội An

Bảo tàng gốm sứ Hội An mục đích để nghiên cứu và bảo tồn làng nghề truyền thống. Là nơi trưng bày các hiện vật, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan và nghiên cứu tại đây.

Từ khóa: Bảo tàng, Gốm sứ, Hội An

72 p hoaitm 21/05/2018 923 11

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.