Đồ án Tốt nghiệp: Nhà Văn hóa thiếu nhi Bến Tre

Nhà văn hóa Thiếu nhi – một thể loại công trình công cộng là một hạt nhân trong cơ cấu quy hoạch chung của cấp Quận (Tỉnh), Huyện. Nhằm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của lớp thiếu nhi và thiếu niên thuộc địa bàn khu vực.Nhà văn hóa thiếu nhi là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi nâng cao kiến thức văn hóa, rèn luyện năng khiếu, định hướng nghiệp vụ và là nơi vui chơi, giải trí cho các lứa tuổi thiếu nhi thiếu niên

Từ khóa: Nhà văn hóa, Thiếu nhi, thiếu niên

66 p hoaitm 21/05/2018 604 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.