Đồ án Tốt nghiệp: Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện là công trình công cộng nằm trong hệ thống phục vụ chung của xã hội, là nơi lưu trữ truyền bá kiến thức. Sự phát triển của thư viện chính là sự phát triển của xã hội, khoa học công nghệ,...

Từ khóa: Thư viện, Tài liệu

87 p hoaitm 21/05/2018 604 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.