Đồ án Tốt nghiệp: Trung tâm văn hóa - Quảng bá làng nghề du lịch Phú Yên

Trung tâm văn hóa - Quảng bá làng nghề du lịch Phú Yên là một nơi để phát triển và quảng bá làng nghề nhằm thu hút khách du lịch đến thăm quan các làng nghề ở Việt Nam nói riêng và các làng nghề khác ở Việt Nam nói chung.

Từ khóa: Văn hóa, Làng nghề, Phú Yên

67 p hoaitm 21/05/2018 397 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.