Đồ án Tốt nghiệp: Trung tâm Văn hóa - Quảng bá làng nghề du lịch tỉnh Bình Dương

Trung tâm văn hóa - Quảng bá du lịch là nơi bảo tồn và phát triển quảng bá cho khách du lịch trong và ngoài nước về các làng nghề trong nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Từ khóa: Bảo tàng, Văn hóa, Bình Dương, Du lịch

66 p hoaitm 21/05/2018 607 5

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.