Ebook Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời: Phần 2

"Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời" là một chỉ dẫn của người trong nghề về việc đưa ra được các ý tưởng tuyệt vời. Phần 2 của cuốn sách tiếp tục trình bày những nội dung về: những ý tưởng lớn ồn ào; trong tương lai, ai cũng sẽ nổi tiếng trong 30s; nhưng khoan đã, còn nữa; radio là địa ngục, nhưng đó là một nơi khô nóng; chỉ người tốt mới chết trẻ; một cuốn sách tốt hay một cái xà beng;... Mời các bạn cùng tham khảo!