Ebook Chữa bệnh dạ dày bằng Đông Y: Phần 1 - NXB Hà Nội

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý dạ dày, những kiến thức kinh điển về chữa trị bệnh dạ dày, kiến thức cơ bản về giải phẩu sinh lý dạ dày, những kiến thức kinh điển về chữa trị bệnh dạ dày,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.