Ebook Kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang: Phần 1

Ebook "Kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật chung; Chuẩn bị vải trước khi may; Cách đính nút; Các kiểu đường may; Các kiểu đường viền; Các kiểu viền đường xẻ; Các kiểu xếp bèo dún;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.