Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Quá trình diễn ra thương vụ mua bán, thẩm định chi tiết, định giá, lập kế hoạch sáp nhập, các vấn đề tài chính, kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.