Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tính đại số tuyến tính; Lý thuyết xấp xỉ và các ứng dụng; Các phương pháp giải gần đúng tổng quát; Đạo hàm trung bình tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.